نمادشناسی و مقایسه آثار فلزی اورارتویی ایران با فرهنگ های دیگر

به گزارش وبلاگ زرسید، مریم دارا، استادیار پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه ها طرح نمادشناسی آثار فلزی اورارتویی در ایران را حاصل همکاری مشترک میان پژوهشگاه با پژوهشکده هنر خاطرنشان کرد و گفت: آثار فلزی اورارتویی همیشه معرفی یا توصیف یا بر روی فلزات آن ها آزمایش و مطالعه شده یا با آثار مشابه به لحاظ کاربری و شکل مقایسه می شدند اما موتیف ها و تفسیرهای قابل ارائه درباره هر یک و تفاوت آن ها با فرهنگ های دیگر به این شکل که در این پژوهش به آنها پرداخته شده ارائه نشده بود.

نمادشناسی و مقایسه آثار فلزی اورارتویی ایران با فرهنگ های دیگر

او گفت: البته پژوهشگرانی همچون مرهاو و زایدل بر آثار فلزی اورارتویی در مناطقی به جز ایران و توصیف نقوش آن ها همت گمارده اند اما بسیار محدود به تفسیر پرداخته و بیشتر توصیفی پژوهش نموده اند.

این پژوهشگر، طرح حاضر را حاصل پژوهش بر آثار فلزی اورارتویی در ایران خواند که دارای تصاویر انسانی، اساطیری و گیاهی هستند و در میان این آثار، بسیاری تا کنون معرفی و پژوهش نشده بودند.

دارا اضافه کرد: در این راستا ابتدا هر یک از این آثار معرفی و سپس نقوش آن ها آنالیز می گردد سپس در فصل بعدی نقوشی که پیشتر بر آثار فلری دیده شده بود با آثار دیگر اورارتویی قیاس و تفسیر و همچنین با نقوش مشابه در فرهنگ های دیگر قیاس می گردد تا در صورت امکان پیشینه و تأثیر پذیری و تأثیرگذاری هنر اورارتو با فرهنگ های قبل یا بعد از خود روشن گردد.

اوگفت: در واقع این که توصیف گردد شیئی دارای چه نقوشی می باشد اهمیتی ندارد بلکه تفسیر و قیاس آن نقوش مهم است.

استادیار پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه ها اظهارکرد: در این پژوهش کوشش شده کمیت و معینات آثار فلزی و موتیف ها و تصاویر روی آن ها ذکر و با آثار مشابه اورارتویی در مناطق دیگر، تصاویر و موتیف های مشابه در فرهنگ های دیگر قیاس تا معین گردد از کجا تأثیر گرفته و بر کجا تأثیر گذاشته است.

اواضافه کرد: اگر نتوان این قیاس را انجام داد ذکر این آثار تنها معرفی خواهد بود و پرسش ها درباره تصاویر روی آن ها همچنان بی جواب خواهد ماند، از همین روی تزئیناتی مانند زیگ زاگ، نقطه های گروهی و خطوط منحنی آورده نشده، زیرا تفسیر ندارند و صرفاً به عنوان تزئینات استفاده شده اند.

به گفته دارا، از آن جا که این نمادها قراردادی هستند بازشناسی آن ها نیز گاهی مشکل یا غیر ممکن است اما، پژوهشگر کوشش نموده که تا جای ممکن تفسیر و تأثیر و تأثر هنر اورارتو را با سایر فرهنگی ها بیاورد.

او گفت: کوشش هایی که پیشتر در قیاس هنر اورارتو با سایر فرهنگ ها شده حکمی کلی بوده که هنر اورارتو از دیگری تقلید نموده یا تأثیر و تأثر داشته است اما، نگارنده بر این نظر است که جزئیات هنر و نقوش و موتیف ها باید آنالیز شوند.

مهر نوشت، دارا توضیح داد: در یک نقش ممکن است اورارتوها مقلد محض و در نقش دیگری تأثیرگذار بر فرهنگ های همزمان یا پس از خود باشند بنا بر این نگارنده با بیان این نقوش و قیاس جزئیات آن با سایر فرهنگ های پیش، همزمان و پس از اورارتویی کوشش دارد هر نقش را جداگانه آنالیز و نقش سایر فرهنگ ها در آن نقش را معین نمایند.

منبع: گردشبان

به "نمادشناسی و مقایسه آثار فلزی اورارتویی ایران با فرهنگ های دیگر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نمادشناسی و مقایسه آثار فلزی اورارتویی ایران با فرهنگ های دیگر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید